De Ouderen Vereniging Rozenburg is er ook voor u.

Wilt u ook lid worden van onze vereniging? U profiteert dan van alle voordelen en kunt mee doen aan onze activiteiten. Op deze pagina leest u hoe u lid kunt worden.


Als lid van de Ouderen Vereniging betaalt u jaarlijks een bijdrage. De bijzonderheden over deze contributie staan op deze pagina.

Lid worden

Wilt u lid worden? Dan neemt u contact  op met het secretariaat:


U ontvangt enkele formulieren voor de definitieve inschrijving. Dit  Document kunt u ook vanaf deze website downloaden en printen.

Contributie

Als lid van de OVR betaalt u jaarlijks contributie. Deze contributie is al enkele jaren gelijk. Wijzigingen in de toekomst worden vastgesteld op de ledenvergadering.


U betaalt € 25 per kalenderjaar. Vanaf 1 juli betaalt u voor het lopende kalenderjaar € 12,50. Vanaf 1 oktober betaalt u € 6,50. 

Een tweede lid op hetzelfde huisadres betaalt € 20 euro per kalenderjaar. € 10 per 1 juli of € 5 per 1 oktober. 


Voor het betalen van de contributie gebruiken wij incasso machtigingen. U geeft een incasso machtiging af voor de duur van uw lidmaatschap. De contributie wordt in januari afgeschreven. Wij informeren u hierover in de nieuwsbrief.


Bij het lid informeren wij u verder over de incasso machtiging.


Wilt u geen incasso machtiging afgeven? Geen probleem. U maakt dan zelf het juiste bedrag over. Wacht hiermee tot eind januari. Dan is duidelijk dat u geen incasso machtiging heeft afgegeven.


In de nieuwsbrieven van december en januari geven wij informatie over het betalen van de contributie.

Lidmaatschap opzeggen

Het lidmaatschap gaat u aan voor een kalenderjaar. U kunt tegen het einde van het kalenderjaar opzeggen. Hou hierbij rekening met 1 maand opzegtermijn. Bij overlijden of verhuizing kunt u ook per 1 juli opzeggen. 

Stuur uw opzegging via e-mail naar: ouderenrozenburg@outlook.com

of via een briefje naar Dr J.M. den Uylboulevard 1, 3181 KK Rozenburg.

U ontvangt altijd een bevestiging van uw opzegging.